Đang thực hiện
Hotline: 0912 828 017
Leave a Comment
18 Comment
 
 
 
 

Nhằm khắc phục những tồn tại cũng như tăng cường trật tự kỷ cương, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND nhằm tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Ban quản trị nhà chung cư
TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cần sớm thành lập Ban quản trị nhà chung cư

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Chủ đầu tư (CĐT) ngay sau khi đủ điều kiện phải tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu và bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho Ban quản trị theo quy định của pháp luật về nhà ở và Thông tư số 02/2016/TT-BXDT.

CĐT cần thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình được quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) có các trách nhiệm sau: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của Chủ đầu tư cho Ban quản trị, quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì giữa CĐT và Ban quản trị, quản lý, sử dụng nhà chung cư được quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Đồng thời, chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn (nơi có nhà chung cư) trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi CĐT đã tổ chức Hội nghị nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc CĐT không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý Nhà nước về nhà chung cư; đôn đốc, kiểm tra các CĐT, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo Quy chế.

Cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi, xử lý, giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn; phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết những trường hợp phức tạp kéo dài; các trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND TP. Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Lập và triển khai trong quý III Kế hoạch kiểm tra các tòa nhà chung cư thương mại đã được đưa vào quản lý vận hành trên địa bàn.

(Theo Trí thức trẻ)