Đang thực hiện
Hotline: 0912 828 017
QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Với nỗ lực và bề dày kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên, HMS Property đã và đang làm tốt vai trò của người quản lý. Phương châm phục vụ vì khách hàng, lấy lợi ích cộng đồng làm cơ sở, HMS Property giải quyết mọi vấn đề với một thái độ chân thành nhưng cương quyết góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nếp sống văn minh - kỷ cương xã hội. Cùng với chính quyền địa phương, tổ chức bộ máy của HMS Property luôn phục vụ 24/24h trên các lĩnh vực bảo vệ trị an đô thị, làm sạch môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo trì sửa chữa thiết bị, hệ thống điện, nước, xử lý các sự cố đột xuất....
Tầm nhìn và giá trị

Lịch sử phát triển

Qua 13 năm hình thành và phát triển, Công ty chúng tôi đã có một sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường bất động...

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ quản lý vận hành

Dựa trên mỗi kiến trúc quy hoạch, tính đặc trưng của tòa nhà chúng tôi sẽ xây dựng Sơ đồ quản lý vận hành trên...