Đang thực hiện
Hotline: 0912 828 017
Top adv Giới thiệu
Leave a Comment
12 Comment
 
 
 
 

Là một trong những Công ty thành lập sớm nhất tại Việt Nam, Homecare đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt chiều dài lịch sử của ngành quản lý tòa nhà. Để tiếp bước cho những thành công đã đạt được thì công ty chúng tôi luôn luôn chú trọng về nguồn lực nhân sự, đổi mới công nghệ và đào tạo khoa học.