Đang thực hiện
Hotline: 0912 828 017
Leave a Comment
10 Comment
 
 
 
 
  • Đơn vị thực hiện: Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Quản lý BĐS Homecare
  • Thời gian thực hiện: 01/01/2016
  • Mô tả: Từ tháng 01/2016. Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Quản lý BĐS Homecare tiếp nhận cung cấp dịch vụ vệ sinh  khu vực công cộng tại 03 Bến xe lớn nhất Hà Nội.
  • Thông tin chi tiết:
Từ tháng 01/2016. Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Quản lý BĐS Homecare tiếp nhận cung cấp dịch vụ vệ sinh - làm sạch khu vực công cộng tại Bến xe khách Mỹ Đình, Bến xe khách Giáp Bát và Bến xe khách Gia Lâm.